Get Adobe Flash player

Śląsk

O regionie

Pojęcie Śląska jako regionu dotyczy tak naprawdę tylko ludności na terenach Górnego Śląska, leżącego mniej więcej między Opolem i Mysłowicami oraz Lublińcem i Cieszynem. Tylko na tym obszarze zachowała się gwara śląska i umiłowanie śląskich tradycji. Tu ów śląski regionalizm rozwija się silnie pomimo wielu niesprzyjających okoliczności np. rozdzielenia Ślązaków między województwa śląskie i opolskie czy utworzenia diecezji bielsko-żywieckiej, sztucznie złożonej z ziem śląskich i małopolskich. Niekokrzystne jest istnienie wielu anonimowych osiedli (blokowisk), które utrudniają integrację społecznosci lokalnych. Do tego dochodzą kłopoty z gospodarką. W tej sytuacji pojawiają się sprzeczne często hasła autonomistów, separatystów, zwolenników narodowości śląskiej czy też mniejszości niemieckiej.

http://pl.shvoong.com