Get Adobe Flash player
Augustów

Augustów

Historia

Na początku XVI stulecia Królowa Bona zauważyła wyjątkowość ziem położonych w Puszczy Augustowskiej i zleciła staroście knyszyńskiemu - Piotrowi Chwalczewskiemu założenie miasta Zygmuntowo. Obsługiwało ono trakty biegnące z Litwy i Białorusi do Prus, Wielkopolski, Krakowa i Warszawy.
                     Przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim wydał w Wilnie król Zygmunt August 17 maja 1557 roku. Nazwę i herb z monogramem miasto przyjęło od założyciela.
Pierwsi mieszkańcy Augustowa byli głównie Polakami pochodzącymi z drobnoszlacheckich rodzin mazowieckich.
                      Na dynamiczny rozwój usytuowanego na północno – wschodnim krańcu Polski grodu w początkowych latach istnienia wpłynęła duża liczba osiedlających się tu rzemieślników. Największe cechy stworzyli piekarze, rzeźnicy, szewcy, kowale i kołodzieje.
W kolejnych wiekach Augustów dzielił losy Polski. Stały rozwój miasta, o którym zadecydowała budowa Kanału Augustowskiego i przeprowadzenie ważnej szosy warszawsko – petersburskiej, przypada na początek XIX wieku. W okresie międzywojennym gród nad Nettą stał się ośrodkiem przemysłu drzewnego i awansował do rangi jednego z ważniejszych ośrodków turystycznych Polski. Obok Zakopanego i Juraty należał do najpopularniejszych miejscowości letniskowych wśród elit politycznych i wojskowych II Rzeczpospolitej.

Źródło: www.augustow.pl