Get Adobe Flash player

Beskidy

Historia

Rozwój historyczny czeskiej części regionu Beskidów nie był w jego przeszłości jednolity, ponieważ rzeka Ostravice dzieli go na dwie odrębne historycznie części. Wschodnia część znajduje się na Śląsku, konkretnie w jego części zwanej Śląsk Cieszyński.Historia Beskid - foto Śląsk Cieszyński jest obszarem historycznym, od roku 1920 podzielonym rzeką Olzą między dwa państwa Czechy i Polskę. Centrum tego regionu , ówczesny Cieszyn, który położony był na obu brzegach rzeki Olzy, jest dzisiaj przez tę rzekę rozdzielony na Cieszyn leżący w Polsce i Český Těšín. Obszary na zachód od rzeki Ostravice leżą na Morawach. Ostravice jednocześnie dzieli miasto Frýdek – Místek na dwie części – śląski Frýdek oraz Místek należący do Moraw.

Początek osiedlania niektórych części Beskidów sięga aż czasów prehistorycznych. Dowodem tego jest jaskinia Šipka na zboczu góry Kotouč obok miasta Štramberk. Podczas badań archeologicznych w roku 1988 znaleziono w pobliżu jaskini naciekowej Šipka pozostałości kości człowieka neandertalskiego oraz zbiór przedmiotów z późnej epoki brązu. Odkrycia i badania wykazały iż jaskinia była osiedlona już przed 32 tysiącymi lat. Innym znaczącym znaleziskiem jest grodzisko Chotěbuz – Podobora (Kocobędz – Podobora), gdzie udokumentowane jest osiedlenie z okresu halsztackiego (800 – 400 p.n.e.), to samo miejsce potwierdza również osiedlenie Słowian.

Pierwsi osadnicy pochodzenia słowiańskiego i germańskiego osiedlali się w dolinach rzek na terenie dzisiejszych Beskidów. Miało to miejsce w wieku XIII i XIV. Na obszarze Valašska osiedlali się Słowianie a na pozostałym obszarze także Germanie. Do najstarszych miast w regionie Beskidów zaliczamy Nový Jičín, Příbor, Štramberk, Frýdek-Místek i Český Těšín. Najstarszye zapiski dotyczą osad w niżej położonych terenach Novojičínska. Większość zamków, miast i gmin, które istnieją do dzisiaj powstała w XIII i XIV wieku. Jedna z najstarszych notatek o Cieszynie pochodzi z roku 1155, donosi o wybudowaniu grodu z rotundą stanowiącego ośrodek administracji kościelnej. Znajduje się on dziś w polskiej części Cieszyna.

W okresie od lat 80 – tych XIII wieku do 50 – tych XIV wieku, czyli w okresie kiedy powstała większa część gmin w niżej położonych częściach regionu, swój szczyt osiągnęła średniowieczna kolonizacja niemiecka wspierana przez książęta. Jej następstwem była germanizacja. W rejonach górskich w większym stopniu zaznaczyła się późniejsza kolonizacja wołoska.

Początek trwałego osiedlania górskiej części Beskidów przypada na XVI – XVII wiek, kiedy to przebiegała kolonizacja wołoska. Była to druga wielka fala kolonizacyjna związana z osiedlaniem wyżej położonych terenów oraz pasterstwem górskim i hodowlą owiec. Oznaczała migrację ludności z dolin na grzebienie.
i zbocza gór oraz początek eksploatacji terenów górskich. Do Beskidów przemieścili się koloniści
z siąsiedniego węgierskiego Pogórza Karpackiego. Jeden z beskidzkich regionów zyskał nazwę Wołoszczyzna (Valašsko) według nazwy kolonistów – Wołochów.

źródło: http://pl.wikipedia.org