Get Adobe Flash player

Białystok

O miejscowości

Białystok położony na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej części makroregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką. Jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego.
W gronie miast wojewódzkich Polski, Białystok jest 2. miastem pod względem gęstości zaludnienia, 11 pod względem ludności i 13 pod względem powierzchni. Białystok pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu.

Położenie Miasta w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji oraz dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta.
Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta - otwartość, życzliwość i gościnność.

Dynamiczny rozwój Białegostoku zapoczątkowany został w połowie XIX w. budową przechodzącej przez miasto trakcji kolejowej, a także uruchomieniem pierwszych fabryk włókienniczych. Na początku XX w. rozwinął się przemysł maszynowy, natomiast po II wojnie światowej – przemysł elektromaszynowy, przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Obecnie Białystok – największe miasto północno-wschodniej Polski – pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum Podlasia.

Wiodącymi branżami w gospodarce są: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł elektrotechniczny. Rozwinięty jest także przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy i metalowy) oraz drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych. Istotną rolę w gospodarce Miasta odgrywa także budownictwo mieszkaniowe. Jest najlepszym barometrem sytuacji gospodarczej Miasta - zazwyczaj jako pierwsze reaguje na spadek koniunktury w gospodarce. W Białymstoku oddaje się do użytku ok. 1,6 tys. mieszkań w ciągu roku. Ogółem zasoby mieszkaniowe Białegostoku stanowią ponad 112 tys. mieszkań. Średnio na 1000 mieszkańców przypada 380 mieszkań.

W Mieście zarejestrowanych jest ponad 29 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi około 33,5% podmiotów zarejestrowanych w województwie. Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów stanowi około 98,0%.

Szacuje się, że w gospodarce Miasta pracuje około 100 tys. osób, w tym ok. 76,5 tys. w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób, z tego w sektorze prywatnym 40,6 tys. osób, co stanowi 53,1% ogółu pracujących w tych jednostkach.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2006 r. wyniosło ogółem 39 001 osób, w tym 82,7% zatrudnionych było w sektorze prywatnym. Największą grupę wśród ogółu zatrudnionych, licząca 15340 osób (39,3% ogółu), tworzyli pracujący w przemyśle.

W sektorze przedsiębiorstw (tj. jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) pracuje ogółem ok. 40 tys. osób, z tego w przemyśle 39,3% oraz w handlu i naprawach 30,5%.