Get Adobe Flash player

Biskupiec

O miejscowości

Gmina Biskupiec leży na terenie Polski północno-wschodniej, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego.
Krzyżują się tu dwie drogi tranzytowe - Nr-16, łącząca Białoruś z portami Gdańska i Gdyni, oraz nr 57 (najkrótsze połączenie Warszawy z przejściem granicznym w Bezledach na trasie do Kaliningradu). Przez Biskupiec przebiega linia kolejowa Olsztyn-Czerwonka-Mrągowo-Mikołajki-Ełk.
Biskupiec posiada bezpośrednie połączenia komunikacją autobusową z wieloma miastami regionu i kraju (m. in. Augustów, Bartoszyce, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Reszel, Suwałki, Szczytno, Warszawa, Węgorzewo).

Walorem Biskupca jest lokalizacja w niewielkiej odległości od atrakcyjnych turystyczneie miejsc, m.in.: Gierłoży - 57 km, Giżycka - 60 km, Mikołajek - 49 km, Mrągowa - 26 km, Olsztyna - 39 km, Reszla - 26 km, Szczytna - 38 km, Świętej Lipki - 36 km.

Jako składowa część regionu północno-wschodniego kraju, obszarów podejmowania różnorodnych działań i przedsięwzięć zogniskowanych wokół problematyki ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, nasza Gmina włączona została w granice następujących obszarów:

System Obszarów Chronionych (SOCh) województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znaczna część terenu Gminy objęta jest ochroną jako obszar chronionego krajobrazu.
Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska (stanowi element Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET). Jako najcenniejsze przyrodniczo obszary uznano wschodnią i południowo-wschodnią część Gminy. Dwa fragmenty omawianego obszaru uzyskały rangę obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym (Obszar Zachodniomazurski - w jego granice został włączony użytek ekologiczny - Łąki Dymerskie oraz Obszar Puszczy Piskiej - położony na wschód od drogi Kobułty-Popowa Wola półnaturalny krajobraz polny, a także jezioro Pierwój).
Zielone Płuca Polski - w granice tego obszaru wchodzi, obok województw podlaskiego, części województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, województwo warmińsko-mazurskie.
Zielone Płuca Europy - obejmują one swym zasięgiem oprócz terenów Polski (w tym województwa warmińsko-mazurskiego) tereny Litwy, Łotwy, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy.
Zielony Pierścień Bałtyku - obszar położony w obrębie nadbałtyckiej strefy pojeziernej, obejmującej tereny od Skandynawii poprze północno-zachodnie tereny Federacji Rosyjskiej, Estonię, Łotwę, Litwę, północną Białoruś, północną Polskę (w tym województwo warmińsko-mazurskie) po północne Niemcy.
Euroregion Niemen - stworzony na mocy porozumienia między Polską, Litwą, Białorusią i Federacją Rosyjską.
Euroregion Bałtyk - porozumienie zawarte przez Polskę, Danię, Litwę, Łotwę, Szwecję i Federację Rosyjską.

Źródło: www.biskupiec.pl