Get Adobe Flash player

Bolesławiec

O miejscowości

Bolesławiec jest miastem gminnym w województwie dolnośląskim (powiat bolesławiecki) o wielkości około 40 tys. mieszkańców. Bolesławiec położony jest na prawym brzegu rzeki Bóbr, na południowym krańcu Borów Dolnośląskich. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa jeleniogórskiego.

Bolesławiec rozciąga się na obszarze ok. 22 km², w tym użytki rolne to około 33% powierzchni miasta oraz lasy i parki 18%.

Bolesławiec jest prężnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym, zajmującym istotne miejsce na mapie gospodarczej województwa dolnośląskiego jak i całej Polski. W mieście istnieje wiele przedsiębiorstw i zakładów, które zatrudniają wiele osób z Bolesławca i okolic. Do głównych zakładów przemysłowych w mieście należą:
Zakłady Chemiczne Wizów
Zakłady Tkanin Technicznych Bonitex S.A.
Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
Bolesławiecka Fabryka Materiałów Medycznych Polfa
Zakłady Ceramiczne Bolesławiec sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Bolesławiec
W Bolesławcu siedzibę posiada wiele instytucji bankowych, ubezpieczeniowych, towarzystw gospodarczych i leasingowych,a w listopadzie 2006 r. została podpisana umowa z firmą JVC na wybudowanie fabryki telewizorów ciekłokrystalicznych.

Miasto posiada bardzo dobrze zachowaną średniowieczną siatkę ulic. W środku głównego placu miasta - rynku, stoi barokowy ratusz. Rynek ma kształt czworoboku - prostokąta. Z jego krótszych boków odchodzą po dwie ulice, a z dłuższych po jednej. Wzdłuż pierzei rynkowych i ulic staromiejskich ciągnie się zabudowa kamieniczna. Miasto okalał ciąg murów obronnych poprzecinanych bramami miejskimi, których było trzy. Pierwsza u wylotu ulicy Sierpnia 80 i nazywała się "Brama Górna", druga na początku ulicy Kutuzowa, nazwano ją "Mikołajską". Trzecia brama stała u wylotu ulicy Bolesława Prusa i nazwano ją "Bramą Dolną".