Get Adobe Flash player

Brenna

O miejscowości

Gmina Brenna położona jest w południowo-wschodniej części powiatu cieszyńskiego należącego do województwa śląskiego, na wysokości 420m n.p.m.. W obręb gminy wchodzą trzy wsie: Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe. Zajmują one łączna powierzchnię 95,4 km, liczba mieszkańców w październiku 2009 roku wynosiła ok.10500 osób.
Od południowego-zachodu Brenna graniczy ze Skoczowem, od północnego-wschodu z gminami Jasienica, Jaworze i z miastem Bielsko-Biała (grzbietami górskimi: Błatnia – Stołów – Trzy Kopce). Od wschodu Brenna graniczy ze Szczyrkiem (grzbietami pasma Trzy Kopce – Przełęcz Karkoszczonka – Beskid Węgierski – Przełęcz Salmopolska), na południu graniczy z miastem Wisłą, a na zachodzie z Ustroniem.
Sama Brenna usytuowana jest w dolinie rzeki Brennicy (prawy dopływ Wisły). Poszczególne części wsi noszą nazwy: Brenna Węgierski, Brenna Lachy, Brenna Bukowa, Nad Potokiem, Chrobaczy, Brenna Hołcyna, Brenna Centrum, Brenna Leśnica, Brenna Pinkas, Brenna Spalona.
źródło: www.brenna.org.pl