Get Adobe Flash player

Busko-Zdrój

O miejscowości

Miasto Busko-Zdrój jest jednym z głównych zdrojowisk polskich. położone jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w odległości 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa. Busko leży na wysokości 220-250m n.p.m., w regionie zwanym Ponidzie i rozciąga się na zboczach Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego. Miasto posiada świetne warunki ekologiczne, bowiem w promieniu 50 km nie ma przemysłu. Część uzdrowiskowa znajduje się na południowym obrzeżu miasta.

Klimat Buska zaliczany jest do nizinnego, słabo i umiarkowanie bodźcowego, z cechami kontynentalnego. Liczba dni z "komfortem" klimatycznym wynosi średnio 39% dni w roku, liczba dni z odczuciem "gorąco i upalnie" – 13%, liczba dni z odczuciem "bardzo zimno" nie przekracza 1,5% w roku. Dni parnych w miesiącach letnich jest średnio 26. Amplituda temperatur skrajnych wynosi 60C, a średnia temperatura roku 7,8C i należy do grupy najwyższych w Polsce. Busko należy do uzdrowisk "średnio suchych" - roczna wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 71% do 80%. Prędkość wiatru nie przekracza średnio do 3m/s. Korzystne warunki insolacyjne - 1151 godzin tj. 40% ze słońcem w ciągu roku, stawiają Busko wśród najbardziej usłonecznionych uzdrowisk.

Żródło:www.busko-zdroj.com