Get Adobe Flash player
Chojnice

Chojnice

Historia

Osada pomorska powstała w wieku XII na przesmyku między jeziorem Cegielnianym i jeziorem Zakonnym. Pierwsze zabudowania znajdowały się zapewne na terenie wschodniej części obecnego starego miasta w rejonie dzisiejszego Placu Kościelnego. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1275, kiedy w miejscowości Swornegacie Książe Pomorski Mściwoj II wystawił dokumenty dla zakonu augustianów. W aktach tych wspomina się Myślibora Malowego z Chojnic. Pierwszy akt lokacyjny nie zachował się, więc trudno obecnie określić datę jego nadania, choć przypuszcza się, że miasto zostało lokowane na prawie lubeckim pod koniec XIII wieku. W roku 1309 wraz z całym Pomorzem Zachodnim Chojnice zostały zajęte przez Krzyżaków i w roku 1360 wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode przebywając w pobliskiej Tucholi wydał nowy akt lokacyjny. Chojnice weszły w skład komturstwa człuchowskiego. W czasie wojen polsko krzyżackich w roku 1433 wojska husyckie w służbie polskiej bezskutecznie oblegały miasto. Chojnice jako jedno z wielu miast na Pomorzu przystąpiły w 1440 do Związku Pruskiego, lecz już w 1466 opowiedziały się po stronie Zakonu i do końca wojny trzynastoletniej stanowiły silnie ufortyfikowany punkt na drodze między stolicą Zakonu, a Marchią Brandenburską. W roku 1454 Kazimierz Jagiellończyk stoczył przegraną bitwę z zaciężną armią krzyżacką, w latach 1457 i 1461 ponownie bezskutecznie oblegał miasto, by w roku 1466 zdobyć je i wkrótce po tym podpisać Pokuj Toruński. W połowie XVI wieku staje się aktywnym ośrodkiem reformacji i w 1550 uchwałą rady miejskiej przyjmuje wyznanie luterańskie. Wiek XVI to okres szczytowego rozwoju handlu i rzemiosła, a w szczególności rozwiniętego już w XIV wieku sukiennictwa. Potop szwedzki zapoczątkował kilkukrotne niszczenie miasta, przez Szwedów w 1655,1657,1659, a następnie już w XVIII wieku przez wojska rosyjskie w 1707 roku. Miasto zostało trawione również pożarami w latach 1733 i 1742, ten ostatni pochłonął prawie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. W latach 1759-62 Chojnice wielokrotnie zajmowane były przez Prusaków, a w roku 1772 w czasie pierwszego rozbioru polski włączone do Prus. Ciągła stagnacja i zubożenie miasta częściowo zatrzymała budowa traktu Berlin-Królewiec, ale większy rozwój miasta nastąpił dopiero w XIX wieku w związku z budową linii kolejowej Piła-Tczew w roku 1873, dające połączenie z wieloma ośrodkami, podobnie jak budowane w tymże czasie szosy do Nakła, Tucholi i Kościerzyny. W połowie XIX wieku osuszono jezioro Cegielniane położone na północ od miasta i rozbudowano istniejące od średniowiecza przedmieścia Gdańskie, przy klasztorze augustianów i przed Bramą Człuchowską. W roku 1935 osuszono kolejne jezioro, tym razem na południe od miasta (Zakonne), zamieniając pozyskane tereny na park miejski. Styczeń 1920 roku to data włączenia miasta do powstającej niepodległej Polski, miasto jako siedziba powiatu zostaje włączone do województwa pomorskiego. Wrzesień 1939 zapoczątkował tragiczny w skutkach okres hitlerowskiej okupacji, w pobliżu miasta zamordowano 2000 osób w miejscu nazwanym Doliną Śmierci. Rok 1945 i wyzwolenie w miesiącu lutym przyniosło miastu kolejne pożary i zniszczenia, centrum miasta legło w gruzach ( 45%), a kościół farny spłonął. Chojnice na nowo podniosły się z gruzów i dalej jako miasto powiatowe, teraz w województwie bydgoskim, rozwijało się coraz prężniej. Lata 70 XX wieku to rozwój przemysłu i budownictwa spółdzielczego. Powstał zakład budowy maszyn rolniczych "Zremb", wytwórnia konstrukcji stalowych " Mostostal", istniały już zakłady meblowe, rybne, powstałe na przełomie XIX i XX wieku zakłady mięsne, mleczarnia, gazownia. W roku 1975 w ramach reorganizacji województw miasto straciło status powiatu. Ruch solidarnościowy i ponowne "odrodzenie" Polski przyniosły Chojnicom kolejne zmiany. Miasto odzyskało miano powiatu (1999), wybudowano nowy szpital, odnowiono centrum miasta, przywracając dawny, stylowy wygląd, wybudowano basen i zmieniono wiele ciągów komunikacyjnych ułatwiających poruszanie się po mieście. Rok 2005 to zapoczątkowanie budowy obwodnicy miejskiej.