Get Adobe Flash player

Dębnica Kaszubska

O miejscowości

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA - ukryta wśród lasów perełka Pomorza Środkowego, położona w północno-zachodniej części Województwa Pomorskiego, w powiecie słupskim, 12 km na południe od miasta Słupska, nad rzekami Słupią i jej dopływem Skotawą - wyróżnia się wśród okolicznych gmin pięknem krajobrazu, bogactwem przyrodniczym i wyjątkowo pogodnym usposobieniem mieszkańców, co przy intensywnie rozwijających się różnych formach turystyki sprawia, że stanowi miejsce niezwykle przyjazne nie tylko dla obecnych i stale osiedlających się nowych mieszkańców, ale przede wszystkim turystów.

Powierzchnia gminy zajmuje ok. 300 km2, z czego ponad 50 % stanowią lasy i właśnie to decyduje o niezwykłej malowniczości tego regionu. Gminę zamieszkuje około 9690 osób, co stanowi gęstość zaludnienia na poziomie zaledwie 32 os/km2 i świadczy o dużym potencjale możliwości dalszego osiedlania się na terenie gminy. W skład gminy Dębnica Kaszubska wchodzi 45 miejscowości, zorganizowanych w 20 sołectw. Prawie 3,5 tys. mieszkańców gminy zamieszkuje jej stolicę - Dębnicę Kaszubską - równie malowniczą, jak cały tutejszy region, ukrytą pośród lasów
i położoną nad rzeką Skotawą miejscowość.

Gospodarcze funkcje wiodące gminy to: rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i rzemiosło. Dobrze rozwinięta jest również sieć sklepów i zakładów usługowo-rzemieślniczych różnych branż. Na terenie gminy funkcjonują również dwa duże zakłady produkcyjne. Z uwagi na położenie gminy na terenie obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, brak jest tu ciężkiego przemysłu, co decyduje klimatowi czystym i zdrowym powietrzu, a w tych czasach, przy dużym skażeniu środowiska na świecie, to niebagatelna wartość. Dzięki sprzyjającemu klimatowi i ukształtowaniu terenu, swoją przyszłość gospodarczą gmina Dębnica Kaszubska wiąże między innymi z rozwojem niekonwencjonalnych form pozyskiwania energii.

Największym bogactwem gminy Dębnica Kaszubska są jednak lasy, które stanowią ponad połowę powierzchni gminy oraz wody powierzchniowe - rzeki, jeziora i ogólnie pojęte piękno przyrody, zwłaszcza w ramach zlokalizowanego w obrębie gminy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, który w 2004 roku, w uznaniu za unikalność chronionych form przyrody żywej
i nieożywionej, w całości włączony został do Sieci Natura 2000. Wszystko to sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla różnorodnych form wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, uprawiania turystyki wodnej, rowerowej oraz pieszej, wędkowania, zbioru runa leśnego, szeroko pojętego wypoczynku weekendowego i agroturystyki.

Źródło www.debnica.pl