Get Adobe Flash player

Góry Sandomierskie

O regionie

Ciekawostki

Góry Pieprzowe - Pieprzówki czyli część krawędzi Wyżyny Sandomierskiej w pobliżu doliny Wisły na granicy Sandomierza i gm.Dwikozy

Góry Pieprzowe objęte są ochroną w formie rezerwatu. Teren rezerwatu posiada urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami, rozcięciami erozyjnymi. Odsłonięcie łupków środkowokambryjskch znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły, w formie stromych ścian, osuwisk oraz rozpadlin. W miejscach o łagodniejszych stokach występują murawy kserotermiczne i zarośla krzewów z dużą liczbą dzikich róż. W zachodniej części rezerwatu licznie występuje wisienka stepowa. W starorzeczu Wisły - kotewka czyli orzech wodny.