Get Adobe Flash player
Kamień Pomorski

Kamień Pomorski

Historia

Jest wysoce prawdopodobne, że ciągłość udokumentowanej źródłami historii zasiedlenia tego miejsca sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych w okolicach Kamienia istniała miejscowość o nazwie Rugium. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Ptolemeusza z lat 142-147 n.e. Według wielu hipotez miejscowość ta, zasiedlona przez plemię Rugian, znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie Kamienia lub w jego miejscu, i wynika to z położenia tej miejscowości na wschód względem ujścia rzeki Odry oraz z usytuowania względem innych zidentyfikowanych już miejscowości Pomorza.

W IX–XI w. była tu osada rybacka i portowa, która otrzymała prawa miejskie w 1274 r.

W 1176 r. przeniesiono z Wolina i powołano w Kamieniu biskupstwo, które podlegało arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. W latach niepokoju i rywalizacji państw ościennych o Pomorze biskup kamieński uniezależnił się od arcybiskupa gnieźnieńskiego i od około 1188 r. podlegał bezpośrednio Rzymowi.

W 1876 r. przypadkowo odkryto źródła solankowe, z czasem zaczęto też stosować borowinę z okolicznych torfowisk.

Kalendarium:

142-147 n.e. - Rugium na mapie Klaudiusza Ptolemeusza
IX-X w. - zasiedlone przez plemię słowiańskie (osada rybacka i gród) Wolinian,
XI wiek - był już tu duży gród (siedziba książąt zachodniopomorskich),
1124 - najstarsza zachowana wzmianka o Kamieniu,
XII wiek - miasto posiada fortyfikacje (wały), plac targowy u wschodniej bramy, port nad Zatoką Karpina; następuje szybki rozwój po upadku Wolina,
1176 - przeniesienie siedziby biskupstwa z Wolina,
1274 - nadanie praw miejskich lubeckich,
XIV wiek - Kamień przystępuje do związku hanzeatyckiego,
1545 sekularyzacja biskupstwa-powstaje biskupstwo luterańskie, istniejące do 1648
XVII wiek - miasto staje się własnością najpierw Szwecji później Brandenburgii, następnie aż do końca II wojny światowej - Prus,
1876 - odkryto lecznicze właściwości tut. źródeł solankowych - Kamień staje się uzdrowiskiem,
5 marca 1945 - miasto zostaje zdobyte przez Armię Czerwoną; następnie przekazane Polsce

Źródło: www.pl.wikipedia.org