Get Adobe Flash player

Karwieńskie Błoto Drugie

O miejscowości

Karwieńskie Błota oferują jedną z kilku możliwości spędzenia tańszych wakacji na wybrzeżu. Dodatkowym argumentem za przyjazdem tutaj jest brak tłumów i możliwość przeżycia lata na tzw. prawdziwej wsi (świeże jajka i mleko prosto od krowy). Osada, oddalona o 1,5 km od Karwi, leży 1300 m od morza, do którego dostać się można, pokonując pas sosnowego lasu.


Wizytówką leżących na podmokłych terenach błot są kanały przecinające okoliczne pola. Łąki leżą na tym samym poziomie co morze. Wioska składa się z dwóch części: Karwieńskich Błot I (bardziej cywilizowane i leżące bliżej Karwi) oraz Karwieńskich Błot II (3 km na zachód, gdzie przysłowiowy diabeł mówi dobranoc).

Aż do końca XVI w. nie było tu nic poza bagnami, które w 1599 r. Jakub Wejher oddał siedmiu rodzinom kalwińskim z Holandii. Przybysze, którzy opuścili rodzinny kraj z powodu prześladowań religijnych, zostali sprowadzeni w celu osuszenia bagnistych terenów. Dlatego wieś nazywano Hollendrami lub Olendrami. Kalwini zgermanizowali się jednak i przed wojną wieś nazywana Karwenbruch była już czysto niemiecka.
W 1914 r., gdy morze przerwało wał wydmowy, wody podeszły aż pod Karwieńskie Błota. Po 1918 r. wieś nie stała się wielkim letniskiem, ale i tu zjawiali się turyści (w 1933 r. około dwustu osób).


źródło: www.plaze.onet.pl