Get Adobe Flash player

Kazimierz Dolny

O miejscowości

Kazimierz leży w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, nad Wisłą w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jest bardzo popularnym miejscem o wybitnych walorach turystyczno- wypoczynkowych. Dzięki atrakcyjnemu położeniu, bogatej historii, niepowtarzalnemu krajobrazowi, wspaniałej architekturze i dobrych warunkach klimatycznych - jest znany w kraju i na świecie. Rozwinięta sieć hoteli, pensjonatów i zakładów gastronomicznych sprzyja rozwojowi turystyki. Kazimierz leżał kiedyś na szlaku handlowym z Małopolski nad Bałtyk. Złote czasy miasta kupców miały początek za Jagiellonów i trwały przez cały wiek XVI aż do połowy XVII. Pomyślny okres skończył się wraz z potopem szwedzkim. W centrum miasta można podziwiać zespół renesansowych kamienic - a z Baszty, ruin Zamku i Góry Trzech Krzyży można zobaczyć jak zabudowa miasta, wkomponowana w naturalny krajobraz, tworzy z nim harmonijną całość. Na szczycie wzgórza zamkowego wznosi się okrągła wieża z przełomu XIII i XIV wieku. Baszta jako tzw. górny zamek pełniła funkcje obronne zanim wybudowano zamek. Zamek kazimierski ma dzieje większości polskich zamków. Wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego wraz z upływem czasu podupadł. W epoce późnego renesansu odbudowano go już bardziej jako pałac a nie budowla obronna. Zniszczono go ponownie w okresie wojen ze Szwedami. Początkowo naprawiany, został wkrótce pozostawiony własnemu losowi i powoli zamienił się w romantyczną ruinę. Na Górę Trzech Krzyży wspina się droga odbijająca w prawo obok ruin zamku. Nazwa wzniesienia pochodzi od trzech krzyży stojących na szczycie na pamiątkę zarazy, która spustoszyła miasto na początku XVIII wieku. Ze szczytu można obserwować rynek. Środowisko przyrodnicze okolic miasta i gminy sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Dla ochrony tych wartości w 1979 roku ustanowiono Kazimierski Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem teren całej gminy. Na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wyznaczone są szlaki turystyczne zachęcające do pieszych wędrówek i podziwiania krajobrazu. W sezonie turystycznym w Kazimierzu Dolnym odbywa się wiele renomowanych imprez, takich jak np. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Letnie Wieczory Muzyczne w kazimierskiej Farze, Rajd Starych Samochodów, Festiwal Filmowy i wiele innych o charakterze kulturalno - artystycznym.