Get Adobe Flash player

Korbielów

O miejscowości

Jest rozległą wsią turystyczną położoną w dolinie potoku Kamienna i potoku Glinnego rozciągającą się od 560 do 630 m n.p.m. Południowo-wschodnią granicę miejscowości stanowi wybitny masyw Pilska, który dzięki doskonałemu zagospodarowaniu w infrastrukturę narciarską w postaci orczykowych wyciągów narciarskich, wyciągu krzesełkowego, tras zjazdowych zaliczany jest obecnie do głównych ośrodków sportów zimowych Polski, który śmiało może konkurować ze Szczyrkiem czy Zakopanym. Atuty turystyczne miejscowości od 1995 roku zostały w znaczący sposób powiększone poprzez fakt uruchomienia na przełęczy Glinne drogowego przejścia granicznego. Przejście to umożliwia najkrótszy dojazd do Bratysławy czy Budapesztu, ale skraca także drogę o 40 km mieszkańcom Żywiecczyzny udającym się do Zakopanego. Połączenie drogowe pomiędzy Korbielowem a przygranicznym rejonem Słowacji jest powrotem do dawnego szlaku komunikacyjnego nazywanego traktem miedziowym, którym odbywała się wymiana handlowa pomiędzy Polską a Węgrami. Jest także Korbielów obok Rychwałdu, Przyłękowa, Jasnej Górki, Ślemienia i Rajczy ważnym ośrodkiem kultu maryjnego na Żywiecczyźnie. Dzieje się to za sprawą cudownego obrazu Matki Boskiej Pani Korbielowskiej słynącej łaskami. Obraz ten pochodzi ze świątyni ojców dominikanów w Bohorodczanach na dawnych kresach wschodnich w diecezji lwowskiej. Wykonany został w 1691 roku i w 250 rocznicę powstania i pierwszych łask opatrzności Bożej wyproszonych przed cudownym wizerunkiem miał być w 1941 roku koronowany papieskimi koronami. Zamiar ten udaremniony został wybuchem II wojny światowej. Kościół w Korbielowie pw. Matki Boskiej Królowej Aniołów wybudowano w latach 1931-36. Od 1958 roku posługę kapłańską sprawują tutaj ojcowie dominikanie. Przy kościele okazały dom zakonny tego zgromadzenia. Od 1993r. Korbielów stał się samodzielna parafią wyodrębnioną z parafii Jeleśnia. Z Korbielowa prowadzi szereg szlaków turystycznych na Halę Miziową i w kierunku Babiej Góry. Najstarsza pieczęć wsi przedstawia wizerunek pucharka na podstawce i pochodzi z 1894 roku.