Get Adobe Flash player

Krokowa

O miejscowości

Gmina Krokowa położona jest na południowym wybrzeżu Bałtyku, w województwie pomorskim (powiat pucki). Zajmuje powierzchnię 211,89 km2. Północna część gminy leży na Nizinie Południowobałtyckiej, a południowa na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Krokowa jest gminą rolniczo-turystyczną, użytki rolne zajmują 53,7 % jej powierzchni. Turystyczne znaczeniemają przede wszystkim miejscowości nadmorskie – Dębki, Karwieńskie Błota i Białogóra, oraz Lubkowo, położone nad Jez. Żarnowieckim.
Gmina Krokowa należy do obszarów posiadających największą liczbę sezonowych obiektów noclegowych w województwie – w 2002 roku było tu 1314 miejsc noclegowych.
Głównym ośrodkiem usługowym gminy jest wieś Krokowa. Na obszarze dawnej wsiKartoszyno działa Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Teren Żarnowiec. Obszar gminy charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami środowiska przyrodniczego – znajduje się tu 10 rezerwatów przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu i 57 pomników przyrody. Lasy zajmują w gminie 32 % powierzchni. Gmina jest laureatem I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebiegającego pod hasłem: „Nasza Gmina w Europie” z 2003 roku, a w styczniu 2004 roku zdobyła laur V edycji konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.
Źródło:www.krokowa.pl