Get Adobe Flash player

Limanowa

O miejscowości

Na mapie znajdziemy Limanową w centralnej części Beskidu Wyspowego. Przed wiekami wkroczył tu człowiek i swoją pracą wpisał się w niepowtarzalną urodę tej ziemi. Wśród otaczających miasto gór, słynących z urzekających widoków, wyróżnia się Mogielica zamykająca zachodnią część widnokręgu. W pogodne dni po południowej stronie zobaczymy Tatry. Urozmaicone gatunkowo lasy są ostoją różnych zwierząt, a pobliski Gorczański Park Narodowy o przewadze krajobrazu naturalnego stanowi ciekawy kontrast z kulturowym krajobrazem wokół naszego miasta.

Limanowa leży w południowo- wschodniej Polsce, w niewielkiej kotlinie otoczonej górami Beskidu Wyspowego należącego do Karpat Zewnętrznych. Potoki: Starowiejski, Jabłoniecki i Mordarka tworzą tutaj rzekę Sowlinę, która odprowadza wody do Łososiny, lewobrzeżnego dopływu Dunajca. Bezpośrednio nad miastem od strony północnej wznoszą się: Łysa Góra /780,6 m n.p.m./ i Miejska Góra /715,6 m n.p.m./ wchodzące w skład Pasma Łososińskiego. Zabudowę z pozostałych stron ograniczają stoki: Paproci /640 m n.p.m./, Dzielca /628 m n.p.m./, Lipowego /572 m n.p.m./ i Jabłońca /624 m n.p.m./.

ZAGŁĘBIE ZDROWIA, bo tak często nazywa się Limanowszczyznę odnosi się do bogactwa regionu, tradycji i przeszłości.Wkomponowana w to zagłębie Limanowa, pełni funkcję turystyczno-wypoczynkową, której ciągły rozwój umożliwiają walory środowiska naturalnego. Bogactwo krajobrazowe, zabytki kultury i wciąż żywy folklor, przyczyniają się do rozwoju turystyki i przyciągają ludzi szukających zdrowia i wypoczynku

TURYSTYKA I SPORT Na gości oczekuje ponad 300 miejsc noclegowych w obiektach turystycznych i wczasowych, baza noclegowa sezonowa w ośrodkach campingowych. Duża ilość obszernych domów stanowi podstawy do rozwinięcia usług turystycznych i form taniego wypoczynku. Do obsługi turystów i wczasowiczów przygotowane są biura turystyczne oraz kadra fachowo przeszkolonych przewodników posiadających uprawnienia terenowe, beskidzkie i tatrzańskie.
Istniejąca infrastruktura rekreacyjno-sportowa, pozwala na organizowanie licznych imprez sportowych. Wymienić tutaj należy : Turnieje Piłkarskie Trampkarzy i Juniorów, Turnieje Tenisowe, Zawody Narciarskie Biegowe i Zjazdowe, Biegi Przełajowe Zawody Lekkoatletyczne, Zawody Pływackie, Rajdy im.L.Węgrzynowicza i im.J.Staniszewskiego.

KULTURA I WIERNOŚć TRADYCJOM Na atrakcyjność Limanowszczyzny składa się oprócz walorów turystycznych bogactwo kultury i wierność tradycjom. Na uwagę zasługuje Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, w którym obok aktu lokacyjnego wydanego w 1565 r. przez króla Zygmunta Augusta, fotografii przeobrażającego się miasta, zgromadzono stare łemkowskie stroje.
Szczególnym zabytkiem jest Bazylika Matki Boskiej Bolesnej wzniesiona w latach 1910-1918 jako pomnik upamiętniający obchody 100 rocznicy Konstytucji 3-go Maja. W ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Boskiej Bolesnej zwana Pietą pochodząca z XIV wieku. Nazwa Bazyliki - kościoła papieskiego, upamiętnia także dwukrotną koronację Piety przez Papieża Jana Pawła II.
Historyczny charakter nadaje miastu cmentarz na wzgórzu Jabłoniec - niemy świadek krwawych bojów legionów Piłsudskiego w czasie I wojny światowej.
Malowniczy pejzaż oraz zabytkowa architektura Limanowej, przyciągają artystów szukających inspiracji w swojej twórczości. Daje to wyraz licznym wystawom malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki, jakie organizują Biblioteka Miejska i Muzeum Regionalne.
Przekazywane przez pokolenia obrzędy, zwyczaje, stroje i muzyka podkreślają niepowtarzalność tego terenu. Wciąż żywy folklor prezentuje Zespół Pieśni i Tańca "Limanowianie", a wzniosłość muzyki podkreśla Orkiestra Dęta "Echo Podhala".
Dorobek kulturalny prezentowany jest w czasie licznych imprez w ramach : Dni Limanowej, obchodów Dnia Turystyki, Limanowskiego Lata Artystycznego, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej, Festiwalu Folklorystycznego "Limanowskiej Słazy", Konkursów Piosenek , festynów, imprez krajowych , jak też na gościnnych koncertach poza granicami naszego kraju.

EKOLOGIA Rozwój miasta Limanowa uwarunkowany jest racjonalnym wykorzystaniem i ochroną bogactw naturalnych i przyrodniczych. W strumieniach pływają dzikie pstrągi bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zapobiegające miażdżycy. W sadach rosną jabłka chroniące przed rakiem jelita grubego śliwki zawierające resweratrol, tę samą substancję, którą wykryto w czerwonym winie, zalecanym przez kardiologów jako środek zmniejszający ryzyko wystąpienia zawału. Mamy wreszcie wzmacniające odporność miody i najbogatsze w magnez wody mineralne. Mamy wszystko to, co medycyna uważa za podstawę zdrowego życia. W rozdrobnionych gospodarstwach rolnych nadal używa się niewiele środków chemicznych. Wszystko to sprawia, że na Limanowszczyźnie są warunki do produkcji ekologicznej żywności, tak poszukiwanej w krajach Unii Europejskiej. Ekologia jest mocnym atutem regionu.

Źródło:http://www.miasto.limanowa.pl