Get Adobe Flash player

Ostrów Wielkopolski

O miejscowości

Jest jednym z największych miast południowej Wielkopolski. Stanowi ważny ośrodek administracji samorządowej - jest siedzibą trzeciego powiatu w województwie.
Ostrów leży w środku trójkąta, którego wierzchołki wyznaczają: Poznań, Wrocław oraz Łódź. Odległość od tych aglomeracji wynosi po około 100 km.
Miasto jest ważnym węzłem krzyżujących się szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych.
Przez Ostrów Wielkopolski przebiegają drogi krajowe i wojewódzka.

W krajowym systemie kolejowym Ostrów odgrywa znaczącą rolę z uwagi na krzyżowanie się magistralnych linii kolejowych oraz istniejące zaplecze naprawcze taboru kolejowego. W przeszłości pełnienie funkcji węzła kolejowego w znaczącym stopniu przyczyniło się do rozwoju miasta.
Ostrów posiada m. in. bezpośrednie połączenia kolejowe z Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Katowicami, Szczecinem oraz Dreznem i Pragą.

Dogodne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych - drogowych i kolejowych oraz potencjał społeczno-ekonomiczny sprawiają, że Ostrów jest ważnym ośrodkiem produkcji, zbytu i dystrybucji dla licznych podmiotów krajowych i zagranicznych.
Walory Ostrowa dostrzegli planiści oraz niezależni eksperci. W planach zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, obszar Ostrowa uznany został (jako jeden z dwóch w regionie) za strefę koncentracji procesów urbanizacyjnych.
Źródło:http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl