Get Adobe Flash player

Podlasie

Historia

W okresie rozbiorów podzielone wzdłuż linii Bugu, znalazło się w zaborze pruskim i austriackim. 1807 po utworzeniu Księstwa Warszawskiego część Podlasia weszła w jego skład, pozostałe tereny włączono do Rosji jako okręg białostocki. Po 1815 należało do Królestwa Polskiego, od 1832 w zaborze rosyjskim. Po I wojnie światowej w granicach Rzeczypospolitej.