Get Adobe Flash player

Radziejów

O miejscowości

Miasto powiatowe. Położone jest w centrum bezleśnej, żyznej równiny (18°31´E - 52°38´N) na szczycie piaszczystego wzgórza morenowego (124 m.n.p.m.) górującego nad płaską okolicą, w odległości 45 km na południowy zachód od Włocławka i 76 km na południowy wschód od Bydgoszczy. Miasto zajmuje powierzchnię ok. 5,75 km², na której mieszka obecnie 6157 mieszkańców. (Stan na dzień 7 lipca 2005r.)

Radziejów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przecinają się tu drogi: z Poznania do Włocławka i z Torunia do Koła i Kutna.

W Radziejowie dominują zakłady i instytucje o charakterze usługowo - handlowym, drobny przemysł reprezentuje produkcja artykułów z tworzyw sztucznych, rozwija się rzemiosło. Miasto dysponuje uzbrojonymi terenami pod budownictwo indywidualne i wielorodzinne oraz urochomienie działalności gospodarczej.

Radziejów zachował średniowieczny plan miasta z rynkiem pośrodku, zabudowa pochodzi jednak w większości z XIX wieku.

Do ciekawszych zabytków należą: Gotycki Kościół Parafialny fundacji Biskupa Jana Grota z 1331 r., Klasztor i Kościół Franciszkański fundacji Władysława Łokietka z 1331 r. z profilowanym portalem gotyckim.
źródło: www.umradziejow.pl