Get Adobe Flash player
Skórcz

Skórcz

O miejscowości

Skórcz jest niewielkim miastem (ok. 3.400 mieszkańców) położonym w południowej części województwa pomorskiego, w południowo-wschodniej części powiatu starogardzkiego, na obszarze Kociewia. Jest siedzibą władz miejskich i gminnych. Zajmuje powierzchnię 3,67 km2 na północnym skraju Borów Tucholskich na pograniczu Pojezierza Kociewskiego (Starogardzkiego) i Borów Tucholskich. Leży w malowniczej dolinie rzeki Szoryca będącej dopływem Węgiermucy, w prawobrzeżnym zlewisku Wierzycy. W tej dość szerokiej i bagnistej dolinie obserwuje się aktywną działalność wód polodowcowych, które wydrążyły tu szereg otworów i pod ciśnieniem wytryskują wciąż na zewnątrz tworząc studnie artezyjskie. Mają one duże wartości smakowe i zdrowotne.
Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym w rejonie Borów Tucholskich, gdyż krzyżują się tu drogi północ-południe z drogami wschód-zachód. Przez Skórcz przebiega droga nr 214 ( Łeba - Kościerzyna - Warlubie) oraz dochodzi droga nr 222 (Gdańsk - Starogard). Ponadto istnieją połączenia drogowe na wschód z Gniewem i Smętowem Granicznym, czyli z trasą międzynarodową E75. W odległości około 10 km od miasta przebiegać będzie autostrada A-1 północ-południe. Funkcjonuje też dogodna komunikacja autobusowa PKS ze Starogardem Gdańskim, Gdańskiem i Grudziądzem.
Zachowane dziedzictwo kulturowe, bogata historia, unikatowe stanowiska archeologiczne, dobre położenie i skomunikowanie oraz wybitne walory krajoznawcze z zachowanymi naturalnymi krajobrazami, lasami i wodami powierzchniowymi stanowią dobre warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i lecznictwa klimatycznego oraz rekreacji. Wybitne walory przyrodnicze i kulturowe wyznaczają miastu i gminie jako jedną z podstawowych funkcji - turystykę.

Bezpośrednie sąsiedztwo miasta z Borami Tucholskimi sprawia, że od lat Skórcz jest doskonałym punktem wypadowym dla turystów. Samo miasto i okolice to czyste, nie zniszczone przez cywilizację środowisko, które stanowi wspaniałe miejsce do zamieszkania, wypoczynku i turystyki przez cały rok. Naturalne walory krajobrazowe i przyrodnicze stwarzają korzystne warunki do szkoleń, wypoczynku i rekreacji, szczególnie dla mieszkańców dużych aglomeracji. Skórcz posiada korzystne położenie przy szlaku turystyczno-handlowym Warlubie - Kościerzyna - Łeba.
Dużą atrakcją turystyczną na terenie całej gminy jest strefa krajobrazu chronionego Borów Tucholskich oraz strefa bezwzględnej ochrony archeologicznej, która obejmuje osadę otwartą - Kranek. Występują tu liczne jeziora o czystej wodzie oraz liczne relikty szlaku bursztynowego. Brak uciążliwego przemysłu, lasy pełne grzybów, stanowią idealne miejsce zarówno dla turystyki aktywnej - wycieczek krajoznawczych, rajdów, biegów, jak i wypoczynku biernego (wędkarstwo). Są tu także wspaniałe tereny łowieckie z drobną zwierzyną łowną i ptactwem wodnym. Leśniczówka Czarne nad 200 ha zagospodarowanym rybacko jeziorem Czarne, położona 3 km od Skórcza, to urokliwe miejsce, które warto odwiedzić. W pobliżu miasta znajduje się kilkadziesiąt działek rekreacyjnych i kilkanaście ośrodków wypoczynkowych. Okoliczne wsie Mieliczki i Mirotki-Gapica posiadają charakter wsi letniskowych. Dobrze rozwinięta jest agroturystyka.