Get Adobe Flash player

Swarzewo

O miejscowości

Swarzewo leży 4 km na południe od Władysławowa, przy drodze prowadzącej do Trójmiasta. Na przedpolu wioski widnieją dwa wysokie, 50-metrowe wiatraki produkujące energię elektryczną z wykorzystaniem siły wiatru. Skrzydła mają długość 21 m i mogą wykonywać 1000 obrotów na minutę. Wszystkim steruje komputer.

Wieś, która słynie z cudownej figurki Matki Boskiej, leży na Kępie Swarzewskiej, tuż nad wodami Zatoki Puckiej. Swarzewo to sympatyczna i bezpretensjonalna wioska, coraz szybciej przemieniająca się w letnisko. Centrum zajmują niewielkie ceglane domy.

Pośrodku stoi neogotycki kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP, wzniesiony w końcu XIX w. na miejscu kilku poprzednich. Ściany i sklepienie świątyni jest bogato dekorowane, w ołtarzu głównym stoi cudowna, 66-centymetrowa figurka Matki Boskiej wyrzeźbiona w pierwszej połowie XV w. W kościele jest też XVIII-wieczna tablica z wierszowanym opisem dziejów Matki Boskiej Swarzewskiej, przeniesiona z pobliskiej, cudownej kapliczki. Dwa razy do roku odbywają się tu odpusty: mały, 16 VII, i duży, 8 IX, ustanowiony w połowie zeszłego wieku przez papieża Piusa IX.

Drewniana kapliczka stoi przy drodze prowadzącej nad zatokę. W środku kryje się studzienka z wodą, która podobno ma uzdrawiającą moc.