Get Adobe Flash player
Tuchola

Tuchola

O miejscowości

Tuchola - stolica Borów Tucholskich, to ponad 14 tys. miasto jest jednym najstarszym na Pomorzu. Około 980 roku, najprawdopodobniej z rozkazu Mieszka I na terenie Tucholi powstało pierwsze zwarte siedlisko. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1287 roku, kiedy to arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka dokonał konsekracji miejscowego kościoła. Krzyżacy wybudowali tutaj ceglany zamek - siedzibę komturii, a w 1346 roku Wielki Mistrz Henryk Dusemer nadał Tucholi prawa miejskie.
Jako miasto Tuchola może się poszczycić ponad VII wiekową ciągłością tradycji lokalnego ośrodka administracyjnego. Tuchola to miasto o ponad siedmiowiekowej udokumentowanej historii, które dało swą nazwę rozległemu kompleksowi leśnemu - Bory Tucholskie. Leży w północno - zachodniej części Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W swojej historii Tuchola była i jest obecnie ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym dla Gminy Tuchola i okolicznych gmin, które od 1999r. wchodzą w skład Powiatu Tucholskiego. Tuchola otoczona lasami, z malowniczą rzeką Brdą i okolicznymi jeziorami predestynowana jest do organizacji wypoczynku i uprawiania różnych form turystyki, chociaż to nie jedyne walory naszego miasta.

Bardzo atrakcyjnymi miejscowościami na terenie Gminy Tuchola, skupiającymi lokalną turystykę i wypoczynek są Legbąd i Raciąż. Każda z nich ma swój odmienny charakter, na który składają się walory krajobrazowe jak i przyrodnicze.

Żródło: www.tuchola.pl