Get Adobe Flash player

Wielkopolska

O regionie

Ciekawy krajobraz, bogactwo natury, pamiątki ponad tysiącletniej historii. Przeszło 3 tysiące km szlaków turystycznych, rzeki i jeziora dla miłośników sportów wodnych, ośrodki jeździeckie i imprezy regionalne. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Na obszarze Wielkopolski położonych jest kilkanaście miejscowości i rejonów wyróżniających się szczególnymi walorami krajoznawczymi. Dzięki pięknu przyrody, ciekawym zabytkom i pamiątkom historycznym oraz dobremu zagospodarowaniu przyciągają one turystów z bliższych i dalszych okolic.

Wymienione niżej miejscowości i okolice mogą stanowić bardzo atrakcyjny cel jedno- lub parodniowych wycieczek krajoznawczych, a niektóre z nich są doskonałymi miejscami na spędzenie urlopu. Szerzej o atrakcjach turystycznych informują liczne przewodniki i monografie, z których ważniejsze wymieniono w spisie literatury.

Nizina Południowowielkopolska jest regionem wybitnie rolniczym, o jednym z najważniejszych w Polsce poziomów rozwoju tego działu gospodarki. Przez stulecia uważana była za spichlerz Polski. Uprawia się tam głównie pszenicę, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak oraz warzywa i owoce. Rozwinięta jest także hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu. Wysoko wydajne rolnictwo stało się podstawą rozwoju przemysłu spożywczego. Na obszarze całej tej krainy rozsiane są młyny, browary, zakłady przetworów ziemniaczanych, warzywnych i owocowych, gorzelnie oraz zakłady mięsne.

Na Nizinie Wielkopolskiej przeważają miasta małe, poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Rozmieszczone są one dość równomiernie. Największe miasta to: Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski.

Na Nizinie Południowowielkopolskiej występują złoża węgla brunatnego oraz soli kamiennej (Kłodawa). Węgiel brunatny wydobywany jest na północy tego regionu, w okolicach miasta Turek, oraz na południu, w sąsiedztwie Bełchatowa. Tuż obok kopalni w Bełchatowie wybudowano ogromną elektrownię spalającą węgiel brunatny. Oba te zakłady stanowią podstawową część Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Jego powstanie i rozwój spowodowały ogromne szkody w środowisku naturalnym. Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie jest jednym z najważniejszych wykopów w Europie – ma głębokość 190 m, szerokość około 2,5 km i długość niemal 5 km. Dlatego też, nieco złośliwie, zwana jest przez ekologów "największą dziurą w Europie”. Elektrownia w Bełchatowie jest też jednym z największych w Polsce producentów szkodliwych pyłów i gazów. Także koło kopalni węgla brunatnego w Turku wybudowano dużą elektrownie cieplną. Również ten zespół górniczo-energetyczny stanowi poważne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego Niziny Południowowielkopolskiej i obszarów z nią sąsiadujących.

W skład Niziny Południowowielkopolskiej wchodzą także mniejsze jednostki:

* Wysoczyzna Leszczyńska
* Wysoczyzna Kaliska
* Dolina Konińska
* Kotlina Kolska
* Wysoczyzna Kłodawska
* Równina Rychwalska
* Wysoczyzna Turecka
* Kotlina Sieradzka
* Wysoczyzna Łaska
* Kotlina Grabowska
* Wysoczyzna Złoczewska
* Kotlina Szczercowska
* Wysoczyzna Wieruszowska

źródło: http://pl.wikipedia.org

Pojezierze Wielkopolskie
Jeden z trzech wielkich regionów pojeziernych Polski. Zajmuje niecałe 10% powierzchni kraju. Rzeźba regionu jest związana z fazą poznańską ostatniego zlodowacenia. Obszar za sprawą moren i pagórków polodowcowych wznosi się do 192 m n.p.m. Występuje tu ponad 1000 jezior, z których największym jest Gopło o powierzchni 21,8 km2. Jeziora te są eutroficzne, czyli bogate w substancje mineralne i różnorodne zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych. Na brzegach znajdują się piękne rośliny o liściach pływających, jak lilie wodne z grążelem żółtym i grzybieniem białym. Największą zaletą Pojezierza jest dobry stan środowiska naturalnego. Stosunkowo mało skażone powietrze oraz wody jezior i rzek zachęcają do korzystania ze szlaków turystyki wodnej (np. Obra, górna Noteć, Gopło-Warta). Lasy są dość bogate w zwierzynę; najcenniejsze ich fragmenty objęto ochroną rezerwatową. W granicach Pojezierza znajduje się Wielkopolski Park Narodowy. Pojezierze wyróżnia się jednak głównie walorami kulturowymi.

Na Pojezierzu Wielkopolskim warto też zwiedzić kilka miast. Przykładowo w Gnieźnie, najstarszym mieście regionu, znajduje się zabytkowa katedra, będąca budowlą gotycką. Wyróżnia się trzema nawami z ambitem oraz dwiema wieżami, przykrytymi barokowymi hełmami. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim słynne Drzwi Gnieźnieńskie, będące jednym z najważniejszych zabytków sztuki romańskiej w całej Europie.

Nie można też pominąć Poznania, czyli ważnego ośrodka kultury, przemysłu i handlu, edukacji oraz komunikacji kolejowej, samochodowej i lotniczej. Jest to także obowiązkowy punkt wszystkich wycieczek. Turyści mogą zwiedzać Międzynarodowe Targi Poznańskie, zajadać się rogalami św. Marcina bądź oglądać walki poznańskich koziołków.

Źródło:
T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski: "Geografia Turystyki Polski", PWE W-wa 1992,
www.amta.pl

źródło: www.regionwielkopolska.pl/