Get Adobe Flash player
Wisła

Wisła

Historia

1615 - pierwsza pisemna wzmianka w księgach Komory
Cieszyńskiej.

1915 - Wisła została uznana letniskiem przez Rząd Krajowy
w Opawie.

Przełom XIX i XX w. rozwój szkolnictwa, powstają szkoły w dolinach. Pierwsze zainteresowania Wisłą jako obszarem źródliskowym rzeki Wisły (Pol, Zejszner) oraz jako miejscem wypoczynkowo - letniskowym (Bogumił i Bogdan Hoffowie, Julian Ochorowicz, Maria Wysłouchowa, bp. Juliusz Bursche, Henryk Dynowski, Helena Wiśniewska), budowa licznych willi w tym również przeznaczonych na pensjonaty.

Lata II Rzeczpospolitej - szybki rozwój Wisły jako modnego kurortu. Doprowadzono drogi, linię kolejową aż do Głębiec, przeprowadzono regulację rzeki, rozbudowano Centrum (basen kąpielowy z kortami tenisowymi, park, Dom Zdrojowy z restauracja, sala widowiskowa, biblioteka i salami klubowymi), Dom Zborowy, budynek Poczty, Zameczek Prezydenta na Zadnim Groniu, sanatorium na Kubalonce itd. Działa kilkadziesiąt pensjonatów zrzeszonych w Związku Pensjonatów. Powstaje Bank Spółdzielczy, Koło Pszczelarzy, zespół regionalny.

Po II wojnie światowej - rozbudowa Wisły jako wczasowiska. Powstają licznie zakładowe domy wczasowe i Fundusz Wczasów Pracowniczych, m.in. zabudowa Jarzębatej, Partecznika, Bukowej.
Elektryfikacja i gazyfikacja miasta, elektryfikacja kolei, droga szybkiego ruchu z Katowic, duży ośrodek zdrowia z izbą porodową, lecznica weterynaryjna.

1962 - otrzymała prawa miejskie.
NAJCIEKAWSZE ZABYTKI


*

Karczma z 1794 r. obecnie - Centrum Muzeum,
ul. Stellera
*

Enklawa starego budownictwa drewnianego
(obok Muzeum )- stoją tam: drewniana stara szkoła
z 1891 r. obecnie siedziba organizacji społecznych
z terenu Wisły oraz przeniesiona tu z Jonidła
chałupa góralska z początku XX w.
*

Kościół ewangelicki wybudowany w 1838 r.
przykład architektury klasycystycznej.
*

Stara szkoła (vis a vis kościoła ewangelickiego) wzniesiona w 1824 r. na niej tablica poświęcona kompozytorowi Janowi Sztwiertni.
*

Hotel Piast, pierwszy hotel w Wiśle
wybudowany około 1885 r.
*

100 Letni zameczek myśliwski Habsburgów z 1897r. obecnie po przeniesieniu z pod Baraniej Góry
od 1987 r. siedziba wiślańskiego Koła PTTK
*

kościół katolicki z 1855 r., przebudowany
i rozbudowany w 1970 r. (ul. Lipowa).
*

Drewniane wille z początku XX w.
(np. Zacisze i Dąbrówka przy al. Burschego).
*

Koliba przy ul. Gimnazjalnej.
*

Zameczek Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowany w 1930 r. według projektu arch. Szyszko - Bohusza.
źródło: www.wisla.com