Get Adobe Flash player
Złotoryja

Złotoryja

O miejscowości

Miasto Złotoryja położone jest w południowo-zachodniej Polsce. Jest gminą miejską i stolicą powiatu, wchodzi w skład województwa dolnośląskiego. Miasto posiada dogodne położenie komunikacyjne. Jest zlokalizowane w sąsiedztwie autostrady A-4 (13 km), łączącej kraje Unii Europejskiej z krajami rynku wschodniego oraz blisko (22 km) od drogi szybkiego ruchu, którą pobiegnie planowana autostrada A-3, łącząca Skandynawię z południem Europy i Bliskim Wschodem. Korzystne połączenie z lotniskami kraju i Europy zapewnia Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu, odległy od Złotoryi o 85 km, a także potencjalne możliwości eksploatacji lotnisk w Legnicy i Krzywej, przydatne w przyjmowaniu i ekspediowaniu przesyłek cargo.

Złotoryja posiada połączenia liniami autobusowymi PKS m.in. z Poznaniem, Wrocławiem, Jelenią Górą, Karpaczem, Szklarską Porębą itd. Z Legnicą łączy ją dodatkowo linia MPK. Istnieje towarowy ruch kolejowy. Miasto Złotoryja zajmuje powierzchnię 11,5 km2, co stanowi 2% obszaru powiatu złotoryjskiego i 0,1 % regionu dolnośląskiego. Złotoryja lokalizowana jest na granicy dwóch krain geograficznych - Niziny Śląskiej i Sudetów. Na południe od Złotoryi rozciąga się malownicze pagórkowate Pogórze Kaczawskie, które jest najdalej wysuniętą na północ częścią Sudetów. Złożoność budowy geologicznej i rozmaitości form krajobrazowych terenów otaczających Złotoryję przyciąga turystów, zwłaszcza geologów oraz kolekcjonerów skał i minerałów.

Położenie Złotoryi wywiera wpływ na jej warunki klimatyczne. Są one względnie surowe, choć łagodniejsze niż na Pogórzu Kaczawskim. Średnia temperatura roku wynosi 7-8 oC. Okres zimowy, ze średnią temperaturą poniżej 00C trwa 12-14 dni. Spośród wód powierzchniowych główną rolę odgrywa rzeka Kaczawa, będ�ca dopływem sudeckim Odry i płynąca na wysokości miasta głęboką doliną. Zbiorniki wód podziemnych znajdują się na tym terenie głównie w złożach piaskowców i zlepieńców. Z otworów głębinowych tych skał, położonych między Jerzmanicami a Nową Ziemią czerpie się wodę pitną dla Złotoryi. Interesującym zbiornikami wodnymi, głownie ze względu na ich charakter rekreacyjny są "Oczko", "Zielone Oczko" i "Zalew Złotoryjski". Okolice Złotoryi są pięknie położone pośród lasów mieszanych z przewagą liściastych. W samym mieście obszary leśne zajmują 44 ha, co stanowi 3,8 % ogółu jego powierzchni. Bogata i ciekawa jest także występująca na tym terenie flora i fauna (szczególnie w okolicach Wilczej Góry). Miasto i jego okolice ze względu na ogólnie niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia reprezentuje dość wysoki poziom czystości środowiska naturalnego. świadczy o tym zarówno niewielkie zanieczyszczenie powietrza, jak i występowanie pstrągów w rzece Kaczawa.

źródło: www.zlotoryja.p